Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W imieniu organizatorów 12 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, 3 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej oraz Spotkania Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich serdecznie zapraszam do Krakowa w dniach 23-24 listopada 2018 r. i aktywnego udziału w programie naukowym Sympozjum.

Udział wybitnych polskich autorytetów jest najważniejszą gwarancją wysokiego poziomu naukowego Sympozjum.

Sale wykładowe Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ciekawy program towarzyszący powinny sprostać oczekiwaniom organizacyjnym.

W programie naukowym skupimy się na omówieniu współczesnych zagadnień z zakresu koloproktologii, robotyki medycznej oraz szeroko pojętej endoskopii interwencyjnej (MIS) ujętych w formie wykładów „state-of-art”, aby uzyskać dodatkowy walor edukacyjny dla młodego pokolenia chirurgów.

Organizacja Sympozjum nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca chirurgów z całej Polski, wsparcie partnerów i sponsorów.

Będzie dla nas zaszczytem móc gościć Państwa w Krakowie.

Dear Colleagues!

It is my pleasure to invite you to the active participation in the scientific programme of the the 12th Symposium of the Polish Club of Coloproctology, 3rd Symposium of the Polish Society of Robotic Surgery and the Meeting of the Section for Endoscopic Surgery of the Association of Polish Surgeons on the 23rd – 24th November 2018 in Krakow.

The participation of prominent experts from Poland is the best guarantee of a high scientific level of Symposium.

Lecture halls of the Auditorium Maximum of the Jagiellonian University and interesting social program should meet organizational expectations.

Scientific programme will focus on the contemporary issues in coloproctology, robotics and widely understood intervention endoscopy (MIS) presented in the form of „state-of-art” lectures to get an additional educational value for young generations of surgeons.

Organization of the Symposium would not be possible without the cooperation of surgeons from all over Poland, support of the partners and sponsors.

It will be an honor to us to host you in Krakow.

Prof. dr hab.n.med. Piotr Richter
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sympozjum
Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii

Prof. dr hab.n.med. Wojciech Witkiewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej

Dr hab.n.med. Jacek Sobocki
Przewodniczący Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP

godz. Aula Duża A Aula Duża B
08:00 - 09:45 Sesja 1: STANDARDY LECZENIA RAKA JELITA GRUBEGO Sesja 5: PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH POJĘĆ W KOLOPROKTOLOGII
Krzysztof Bujko: Radioterapia neoadjuwantowa Zbigniew Kamocki: Anatomia chirurgiczna odbytnicy i miednicy
Andrzej Rutkowski: Całkowita odpowiedź na leczenie neoadjuwantowe raka odbytnicy Piotr Kołodziejczyk: Anatomia chirurgiczna w ERUS
Adam Dziki: Zasady leczenia chirurgicznego raka okrężnicy Stanisław Malinger: Nowoczesne aspekty badań endoskopowych
Tomasz Banasiewicz: Zasady leczenia chirurgicznego raka odbytnicy Bogusław Kędra: Protezowanie endoskopowe w raku jelita grubego jako pomost do leczenia radykalnego u chorych wysokiego ryzyka
Zbigniew Lorenc: Badania przesiewowe i kontrolne po leczeniu Jacek Wcisło – Prewencja zakażenia pola operacyjnego w aspekcie ekonomicznym
09:45 - 10:15 Otwarcie Sympozjum
10:15 - 10:30 Przerwa kawowa
10:30 - 12:30 Sesja 2: POWIKŁANIA W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ Sesja 6: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W CHIRURGII KOLOPROKTOLOGICZNEJ
Jacek Paszkowski: Leczenie powikłań zabiegów endoskopowych Wojciech Zegarski: Laparoskopia
Jakub Kenig: Czy laparoskopia oferuje inne spektrum powikłań? Wojciech Witkiewicz: Trudności we wdrażaniu chirurgii robotowej
Tomasz Rogula: Powikłania chirurgii robotowej Mirosław Szura: 3D i 4k
Łukasz Krokowicz: Jak uniknąć pułapek w proktologii? Michał Pędziwiatr: Ocena jakości leczenia techniką laparoskopową w koloproktologii
Piotr Krokowicz: Leczenie następstw i powikłań zbiorników jelitowych Marcin Jędrychowski: Nowoczesne technologie we współczesnym szpitalu uniwersyteckim
Dyskusja Dyskusja
12:30 - 13:30 Lunch - w tym czasie zebranie ZG TCHP (sala mała)
13:30 - 15:30 Sesja 3: KONTROWERSJE W CHIRURGII KOLOPROKTOLOGICZNEJ Sesja 7: PRZEPUKLINY OKOŁOSTOMIJE - PROFILAKTYKA I LECZENIE
Antoni Szczepanik: Rozsiany rak jelita grubego Marek Szczepkowski: Sposoby chirurgicznego leczenia przepuklin okołostomijnych
Wojciech Zegarski: Limfadenektomia bocznego przedziału miednicy Piotr Krokowicz: Powikłania chirurgicznego leczenia przepuklin okołostomijnych
Piotr Richter: Limfadenektomia okołoaortalna Jacek Hermann – Przepukliny okołostomijne – ośrodki jakości i centralizacja leczenia
Piotr Wałęga: chirurgiczne metody leczenia krańcowego stopnia nietrzymania stolca Dyskusja
Andrzej Gryglewski: SNS w nietrzymaniu stolca
Dyskusja
15:30 - 16:00 Dietmar Stephan – robotic surgery – Siegen experience with Senhance
16:00 - 18:00 Sesja 4: POLSKI KONSENSUS - RAK JELITA GRUBEGO Sesja 8: EDUKACJA
Grzegorz Wallner: Zasady organizacji Centrum Jakości Jacek Sobocki: Endoskopista - gastrolog czy chirurg?
Tomasz Banasiewicz: Krajowy Rejestr Operacji RJG Tomasz Kościński: Ścieżka kariery proktologa
Piotr Richter: Zasady oceny jakości OLKOLOR Maciej Michalik: Jak wyszkolić chirurga kolorektalnego w laparoskopii?
Adam Dziki: Polskie wytyczne leczenia RJG - Stanowisko – PTCH i PKK Marek Zawadzki: Jak oswoić robota w koloproktologii
Gałązka: Raport o stanie RJG w Polsce Bogusław Kędra: Stopień zaawansowania klinicznego raka jelita grubego w korelacji z nowymi parametrami histopatologicznymi
Dyskusja Michał Spychalski: Dyssekcja podśluzówkowa zmian w okrężnicy i odbytnicy

godz. Aula Duża A Aula Duża B
08:00 - 10:00 Sesja 9: NIENOWOTWOROWE CHOROBY JELITA GRUBEGO Posiedzenie Krakowskiego Stowarzyszenia im. Ludwika Rydygiera *
Dariusz Waniczek: Niepowikłana choroba uchyłkowa Antoni Czupryna, Janusz Legutko: Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera – 25 lat działalności
Bogdan Kędra: Ewolucja chirurgicznego leczenia powikłań choroby uchyłkowej Grzegorz Wallner: Blues – my passion
Tomasz Banasiewicz - Zespół jelita drażliwego Tomasz Rogula: ”American dream”- science, education and life
Tomasz Kościński: Czynnościowe zaparcia i biegunki Przemysław Czaja: Kraków – kadry których nie znamy
Renata Zajączkowska, Jerzy Wordliczek: Ból okolicy anorektalnej Ireneusz Graff: Przyroda Polski – moje plenery fotograficzne
Dyskusja
10:00 - 10:30 Przerwa kawowa
10:30 - 12:30 Sesja 10: STANDARDY LECZENIA CHORÓB NIENOWOTWOROWYCH JELIT Sesja 12: SESJA CHIRURGII ROBOTOWEJ
Grażyna Rydzewska - Diagnostyka nieswoistych chorób zapalnych jelit Slawomir Marecik: Past, present, and future of robotic colorectal surgery. Chicago, USA (Transmisja online)
Marek Durlik: Choroba Crohna postać krętniczo - kątnicza Paolo Pietro Bianchi: Robotic TME. Grostto, Italy
Krzysztof Bielecki: Choroba Crohna postać miednicza Danilo Miskovic: Robotic CME colectomy. St. Mark's Hospital, UK
Zygmunt Grzebieniak, Wojciech Kielan: Aktualne wytyczne profilaktyki zakażeń miejsca operowanego Wojciech Witkiewicz: Robotic surgery in Poland - where do we stand
Dariusz Waniczek: Profilaktyka i leczenie zakażeń Clostridium difficile
Maciej Ciesielski: Jak zminimalizować ryzyka zakażeń w chirurgii jelita grubego?
Adam Dziki: Leczenie zakażeń po zabiegach kolorektalnych
Dyskusja
12:30 - 13:30 Lunch - w tym czasie zebranie PKK
13:30 - 15:30 Sesja 11: PROKTOLOGIA Sesja 13: HOW I DO IT - LECTURE WITH VIDEO
Łukasz Krokowicz: Choroba hemoroidalna Wojciech Zegarski: Laparoskopowa przednia resekcja odbytnicy
Marian Kratochwil: Nietrzymanie stolca Piotr Richter: Klasyczna przednia resekcja odbytnicy
Tomasz Kościński - Przetoki odbytniczo-pochwowe Marek Zawadzki: Robotowa przednia resekcja odbytnicy
Łukasz Dziki: Przetoki okołoodbytnicze Marek Szczepkowski: Transanal endoscopic microsurgery (TEM/TEO)
Małgorzata Kołodziejczak: Urazy zwieraczy Andrzej Matyja: Technika chirurgiczna a profilaktyka przepukliny
Dyskusja Dyskusja
15:30 - 16:00 Zamknięcie sympozjum
* Posiedzenie Krakowskiego Stowarzyszenia im. Ludwika Rydygiera jest w całości sponsorowane przez Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera

Imprezy towarzyszące

18:30 Spotkanie towarzyskie – kolacja Sala Wystawowowa Auditorium Maximum
20:00 „Koncert Jesienny Kraków” Aula Auditorium Maximum
21:00 „II Potańcówka na Białej” Pracownia pod Baranami, Rynek Główny 27
niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

Opłata rejestracyjna

OPŁATA WCZESNA (08 Paź 2018 - 31 Paź 2018) - 300,oo zł
OPŁATA PÓŹNA (01 Lis 2018 - 15 Lis 2018) - 350,oo zł

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wykładach, przerwy kawowe, lunch.

Rezygnacja do 01.11.2018: pełny zwrot opłaty rejestracyjnej.
Rezygnacja po 01.11.2018: brak zwrotu.

Rejestracja

Patronat honorowy objął Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

Patronaty:

Prof. dr hab.n.med.
Tomasz Grodzicki

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab.n.med.
Krzysztof Paśnik

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. dr hab.n.med.
Piotr Richter

Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia im. Ludwika Rydygiera

Prof. dr hab.n.med.
Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Sponsorzy:

Komitet Naukowy

 • Tomasz Banasiewicz
 • Antoni Czupryna
 • Tomasz Kruszyna
 • Zbigniew Lorenc
 • Sławomir Marecik
 • Andrzej Matyja
 • Czesław Osuch
 • Piotr Richter
 • Jacek Sobocki
 • Marek Szczepkowski
 • Wojciech Witkiewicz
 • Marek Zawadzki
 • Wojciech Zegarski

Komitet Organizacyjny

 • Łukasz Bobrzyński
 • Antoni Czupryna
 • Andrzej Gryglewski
 • Piotr Kołodziejczyk
 • Tomasz Kruszyna
 • Czesław Osuch
 • Radosław Pach
 • Piotr Richter
 • Marek Sierżęga
 • Antoni Szczepanik
 • Przemysław Wawok